Priser

  • Bedriftskunder pr time 990,-

  • Forening/Privatkunder pr time 690,-

  • Reisetid pr time 690,-

Avtalte priser kan avvike fra ovennevnte. Alle priser er ekskl MVA og regnes etter medgått tid.